Notice of Electrical Supply Interruption: 22 March 2018

Notice is hereby given that there will be an interruption to the Electricity Supply in:

SEDGEFIELD on THURSDAY, 22 March 2018 from 08h00 – 18h00.

(In case of rain: 23 March 2018)

 The affected consumers will be:

  • Via Aviemore Complex to all consumers on the Lake Pleasant Feeder.
  • All consumers on the Ruigtevlei Feeder incl. MTN Tower and Waterworks.
  • Uil street consumers, all along the railway line.
  • Meedingsride, Groenvlei Phase 1 and 2, Sedgehill(Zeegesicht), Smutsville, Sizamile, Kokkewiet, Makou, Hammerkop, Tiptol, Parakiet, Bleshoender.

The interruption is due to essential maintenance and upgrading of the Sedgefield East Substation. Please consider all electrical equipment and supply joints as LIVE as the power can be restored at any time before the projected interruption period.

We apologise for any inconvenience caused and will endeavour to restore the supply as soon as possible.

For further enquiries please contact 044 3026524 or 044 3028911 (after hours).

 

KENNISGEWING

ALGEMENE KRAGONDERBREKING

 Kennis word hiermee gegee dat daar ‘n onderbreking in die Elektrisiteitstoevoer gaan geskied in Sedgefield sal wees op DONDERDAG 22 Maart 2018 vanaf 08h00 – 18h00.

 (In geval van reen: 23 Maart 2018)

Die volgende areas word geraak:

  • Deur Aviemore Kompleks aan alle verbruikers op die Lake Pleasant Voerder.
  • Alle verbruikers op die Ruigtevlei Voerder insl. MTN en Waterwerke.
  • Uilstraat verbruikers, al langs die treinspoor.
  • Meedingsride, Groenvlei Fase 1 and 2, Sedgehill(Zeegesicht), Smutsville, Sizamile, Kokkewiet, Makou, Hammerkop, Tiptol, Parakiet, Bleshoender.

Die onderbreking is nodig vir instandhouding en die opgradering van die Hooftoevoer Substasie. Gedurende die periode moet alle elektriese toerusting en toevoerpunte as LEWENDIG beskou word omdat die kragtoevoer wel binne die geprojekteerde onderbrekingstydperk herstel mag word.

Ons vra verskoning vir enige ongerief en sal poog om die toevoer so gou as moontlik te herstel.

Vir verdere navrae skakel 044 3026524 of 044 3028911 (na ure)

K CHETTY

MUNICIPAL MANAGER/MUNISIPALE BESTUURDER

This entry was posted in News. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.